Nou - Albume pentru poze diverse modele
X

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate este valabilă începând cu 20 iulie 2020.

 1. DEFINIȚII

1.1. Operator - Empik Foto Sp. z o.o. cu sediul  la Varșovia, str. Marszałkowska 104/122, 00-017 Varșovia

1.2. Date cu caracter personal - toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă de unul sau mai mulți factori specifici care determină identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială, inclusiv IP-ul dispozitivului, datele de localizare, identificatorul internetului și informațiile colectate folosind cookie-uri și alte tehnologii similare.

1.3. Politică - prezenta Politică de confidențialitate.

1.4. GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

1.5. Website - un site web administrat de Operator la adresa www.empikfoto.ro

1.6. Aplicație mobilă – software-ul numit „Empik Foto” disponibil pentru descărcare gratuită pe un dispozitiv mobil din magazinul Google Play (pentru dispozitivele care operează pe sistemul Android), precum și din AppStore (pentru dispozitivele care operează pe sistemul iOS).

1.7. Utilizator - orice persoană fizică care vizitează site-ul web sau care utilizează unul sau mai multe servicii sau funcționalități descrise în politică.

 1. PRELUCRAREA DATELOR ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

2.1. În legătură cu utilizarea site-ului de către Utilizator, Operatorul colectează date în măsura necesară pentru a furniza servicii individuale oferite, precum și informații despre activitatea Utilizatorului pe Site. Regulile detaliate și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal colectate în timpul utilizării Site-ului web de către Utilizator sunt descrise mai jos.

 1. SCOPURILE ȘI BAZELE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PE SITE-UL WEB

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

3.1. Datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor care utilizează Site-ul web (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informații colectate prin cookie-uri sau alte tehnologii similare) și care nu sunt Utilizatori înregistrați (adică persoane care nu au un profil pe Site) sunt prelucrate de Operator:

3.1.1. pentru a furniza servicii electronice în scopul punerii la dispoziția Utilizatorilor a conținutului colectat pe Site, inclusiv:

 1. a) în măsura necesară pentru stabilirea, modelarea conținutului, schimbarea, rezolvarea și implementarea corectă a serviciilor furnizate electronic și pentru implementarea comenzilor plasate de Utilizator;
 2. b) pentru a realiza comenzile plasate de Utilizator pentru produsele incluse în sortimentul Site-ului web;
 3. c) pentru a examina reclamațiile înaintate de dvs. și returna prestațiile în cazul retragerii din contract (returnarea mărfurilor)

- atunci baza legală pentru prelucrare este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului (articolul 6 alin. 1 litera b) din GDPR);

3.1.2. în scopuri analitice și statistice - atunci baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR) constând în efectuarea de analize a activității utilizatorilor, precum și a preferințelor acestora în scopul de a îmbunătăți funcționalitățile utilizate și serviciile furnizate;

3.1.3. pentru a putea stabili și urmări revendicări sau pentru a se apăra împotriva acestora - baza legală a prelucrării este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) constând în protejarea drepturilor sale;

3.1.4. în scopuri de marketing ale Operatorului și ale partenerilor săi de încredere, prin trimiterea unui buletin informativ și prin SMS / MMS - baza legală pentru prelucrare este consimțământul Utilizatorului (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR).

3.1.5. în scopuri de marketing ale Operatorului, inclusiv în scopuri de a prezenta oferte și produse pe Site-ul web legate de furnizarea de servicii electronice - baza legală pentru prelucrare este interesul legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Regulile detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea „MARKETING”.

3.2. Activitatea Utilizatorului pe Site, inclusiv datele sale cu caracter personal, este înregistrată în jurnalele de sistem (un program special pentru computer, utilizat pentru a stoca o înregistrare cronologică care conține informații despre evenimente și activități legate de sistemul IT utilizat pentru furnizarea de servicii de către Operator). Informațiile colectate în jurnale sunt prelucrate în principal în scopuri legate de furnizarea serviciilor. Operatorul le prelucrează, de asemenea, în scopuri tehnice și administrative, în scopul asigurării securității sistemului IT și gestionării acestui sistem, precum și în scopuri analitice și statistice - în acest sens baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

 

ÎNREGISTRARE PE SITE-UL WEB

3.3. Persoanele care se înregistrează pe Site-ul web sunt rugate să furnizeze datele necesare pentru crearea și operarea contului. Pentru a facilita serviciul, Utilizatorul poate furniza date suplimentare, consimțind astfel prelucrarea lor. Astfel de date pot fi șterse în orice moment.

Furnizarea datelor marcate ca obligatorii este necesară pentru configurarea și gestionarea unui cont, iar nefurnizarea acestora duce la imposibilitatea creării unui cont. Furnizarea altor date este voluntară.

3.4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate:

3.4.1. pentru a furniza servicii legate de întreținerea și administrarea unui cont pe Site - baza legală pentru prelucrare este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului (art. 6 alin.1 lit. a din GDPR);

3.4.2. în scopuri analitice și statistice - baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) constând în efectuarea de analize ale activității Utilizatorilor pe Site și ale modului de utilizare a contului, precum și preferințelor acestora pentru a îmbunătăți funcționalitățile utilizate;

3.4.3. pentru a putea stabili și urmări revendicări sau pentru a se apăra împotriva lor - baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) constând în protejarea drepturilor sale.

3.4.4. în scopuri de marketing ale Operatorului și ale altor entități - regulile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea „MARKETING”.

3.5. De asemenea, se poate conecta la contul de pe Site prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook, G +). În acest caz, Site-ul web va descărca din contul utilizatorului din rețeaua de socializare doar datele necesare pentru înregistrare și gestionarea contului. Prin modificarea independentă a setărilor plug-in-ului, Utilizatorul poate extinde cu ușurință domeniul de aplicare al datelor descărcate pentru a include cele care pot fi utile atunci când se utilizează funcționalitățile contului de pe Site.

3.6. În cazul în care Utilizatorul plasează date cu caracter personal ale altor persoane pe Site (inclusiv numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail), poate face acest lucru numai dacă nu încalcă legea aplicabilă și drepturile personale ale acestor persoane.

PLASAREA COMENZILOR (UTILIZAREA SERVICIILOR CONTRA PLATĂ PE SITE-UL WEB)

3.7. Plasarea unei comenzi (achiziționarea de bunuri sau servicii) de către Utilizatorul Site-ului implică prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru acceptarea și deservirea comenzii, iar nerfurnizarea acestora duce la lipsa nerealizarea acesteia. Furnizarea altor date este opțională.

3.8. Datele cu caracter personal sunt prelucrate:

3.8.1. pentru a realiza comanda plasată - baza legală pentru prelucrare este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR); iar în domeniul datelor opționale, baza legală pentru prelucrare este consimțământul (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR);

3.8.2. pentru a îndeplini obligațiile legale care revin Operatorului, care rezultă în special din reglementările fiscale și reglementările contabile - baza legală pentru prelucrare este obligația legală (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR);

3.8.3. în scopuri analitice și statistice - baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) constând în efectuarea de analize ale activității Utilizatorilor pe Site, precum și ale preferințelor lor de achiziție în scopul de a îmbunătăți funcționalitățile utilizate;

3.8.4. pentru a putea stabili și urmări revendicări sau pentru a se apăra împotriva acestora - baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (art.  6 alin. 1 lit. f din GDPR) constând în protejarea drepturilor sale.

3.8.5. în scopuri legate de sondajul de satisfacție, în special prin trimiterea la adresa de e-mail a unei comunicări cu o cerere de completare a unui sondaj de satisfacție - baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) constând în menținerea unei calități ridicate a serviciilor și a nivelului de satisfacție a Clienților cu produsele și serviciile oferite.

FORMULARE DE CONTACT

3.9. Operatorul oferă posibilitatea de a-l contacta folosind formulare electronice de contact. Utilizarea formularului necesită furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru a contacta Utilizatorul și a răspunde la întrebare. Utilizatorul poate furniza și alte date pentru a facilita contactul sau gestionarea întrebării. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru a accepta și gestiona cererea, iar nefurnizarea acestora duce la imposibilitatea de gestionare. Furnizarea altor date este voluntară.

3.10. Datele cu caracter personal sunt prelucrate:

3.10.1. pentru a identifica expeditorul și a gestiona solicitarea acestuia trimisă prin intermediul formularului furnizat - baza legală pentru prelucrare este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului de furnizare a serviciului (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR);

3.10.2. în scopuri analitice și statistice - baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) constând în păstrarea statisticilor privind solicitările trimise de utilizatori prin intermediul site-ului web pentru a-și îmbunătăți funcționalitatea.

3.10.3 în scopuri legate de sondajul de satisfacție, în special prin trimiterea la adresa de e-mail a unei comunicări cu o cerere de completare a unui sondaj de satisfacție - baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 llit.  f din GDPR) constând în menținerea unei calități ridicate a serviciilor și a nivelului ridicat de satisfacție a Clienților cu produsele și serviciile oferite.

 1. MARKETING

4.1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pentru a desfășura activități de marketing, care pot include:

4.1.1. afișarea de conținut de marketing către Utilizator care nu este adaptat preferințelor sale (publicitate contextuală);

4.1.2. afișarea de conținut de marketing către Utilizator corespunzător intereselor sale (publicitate comportamentală);

4.1.3. trimiterea de notificări prin e-mail și SMS / MMS despre oferte sau conținut interesant, care în unele cazuri conțin informații comerciale;

4.1.4. desfășurarea altor tipuri de activități legate de comercializarea directă a bunurilor și serviciilor (trimiterea de informații comerciale prin mijloace electronice și activități de telemarketing);

4.2. Pentru a desfășura activități de marketing, Operatorul folosește profilarea în unele cazuri. Aceasta înseamnă că, grație prelucrării automate a datelor, Operatorul evaluează factorii selectați referitori la persoanele fizice pentru a analiza comportamentul acestora sau pentru a crea o prognoză pentru viitor.

PUBLICITATE CONTEXTUALĂ

4.3. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în scopuri de marketing în legătură cu direcționarea publicității contextuale către Utilizatori (adică publicității care nu corespunde preferințelor Utilizatorului). Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc atunci în legătură cu urmărirea interesului legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

PUBLICITATE COMPORTAMENTALĂ

4.4. Operatorul și partenerii săi de încredere prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, inclusiv datele cu caracter personal colectate prin cookie-uri și alte tehnologii similare, în scopuri de marketing în legătură cu direcționarea publicității comportamentale (adică publicitate adaptată preferințelor Utilizatorului) către Utilizatori.

NEWSLETTER

4.5. Operatorul furnizează serviciul newsletter în condițiile specificate în regulament persoanelor care și-au furnizat adresa de e-mail în acest scop. Furnizarea de date este necesară pentru a furniza serviciul de newsletter, iar nefurnizarea acestora duce la imposibilitatea de a îl trimite.

4.6. Datele cu caracter personale sunt prelucrate:

4.6.1. pentru a furniza serviciul de trimitere a buletinului informativ, inclusiv trimiterea de conținut de marketing - baza legală pentru prelucrare este consimțământul Utilizatorului de a-l primi (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR);

4.6.2. în scopuri analitice și statistice - baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) constând în efectuarea de analize ale activității Utilizatorilor pe site-ul web pentru a îmbunătăți funcționalitățile utilizate;

4.6.3. pentru a putea stabili și urmări revendicări sau pentru a se apăra împotriva lor - baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR). Utilizatorul se poate dezabona de la buletinul informativ în orice moment. Acesta poate contacta Departamentul Servicii Clienți prin telefon la +40312295380 sau prin trimiterea unui e-mail la [email protected]

. Utilizatorul se poate dezabona, de asemenea, făcând clic pe „Dezabonare” direct în mesajul cu buletinul informativ pe care l-a primit și făcând setările corespunzătoare în Contul de Client.

MARKETING DIRECT

4.7. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi, de asemenea, utilizate de Operator pentru a direcționa conținut de marketing către acesta prin diferite canale, adică prin e-mail sau MMS / SMS. Astfel de acțiuni sunt întreprinse de Operator numai dacă Utilizatorul și-a dat consimțământul, care poate fi retras în orice moment.

 1. REȚELE DE SOCIALIZARE

5.1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care vizitează profilurile Operatorului în rețele de socializare (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Aceste date sunt prelucrate numai în legătură cu păstrarea profilului, inclusiv pentru a informa Utilizatorii despre activitatea Operatorului și pentru a promova diferite tipuri de evenimente, servicii și produse, precum și pentru a comunica cu Utilizatorii prin funcționalitățile disponibile pe rețelele de socializare. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator în acest scop este interesul său legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) constând în promovarea propriului brand și construirea și menținerea unei comunități legate de marcă.

 1. APLICAȚIE MOBILĂ

6.1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și pentru a permite utilizarea serviciilor oferite pe Site-ul web, precum și a serviciilor suplimentare prin intermediul Aplicației Mobile. Datele Utilizatorilor sunt prelucrate pentru a înregistra și utiliza Aplicația Mobilă. Baza legală pentru prelucrarea datelor în acest sens este necesitatea executării contractului (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR).

6.2. Utilizând Aplicația Mobilă, Utilizatorul poate în special: vizualiza sortimentul Site-ului web, accesa contul său de pe Site, plasa comenzi și efectua plăți pentru acestea, citi informațiile furnizate în Aplicația Mobilă și utiliza alte funcționalități disponibile în Aplicația Mobilă. Operatorul informează că, din cauza limitărilor tehnice, Aplicația Mobilă nu oferă posibilitatea de a utiliza toate funcționalitățile Site-ului web care sunt disponibile prin intermediul Site-ului web.

 1. COOKIE-URI ȘI TEHNOLOGIE SIMILARĂ

7.1. Cookie-urile sunt mici fișiere text instalate pe dispozitivul Utilizatorului care navighează pe Site. Cookie-urile colectează informații care facilitează utilizarea Site-ului web - de exemplu, prin amintirea vizitelor Utilizatorului pe Site-ul web și a activităților efectuate de Utilizator. Acestea sunt salvate pe dispozitivul final al Utilizatorului (computer, smartphone, tabletă etc.). Salvând aceste fișiere pe dispozitiv este posibilă, printre altele, reținerea detaliilor de conectare, datorită cărora Utilizatorul nu va trebui să introducă de fiecare dată datele de conectare și parola. Aceste fișiere rețin produsele adăugate în coș sau adaptează conținutul Site-ului la interesele Utilizatorului. Datorită cookie-urilor, este posibilă colectarea datelor statistice pe Site-ul web, ceea ce ne permite să dezvoltăm Site-ul web în conformitate cu preferințele Clienților noștri.

7.2. Dacă Utilizatorul nu este de acord să salveze cookie-uri pe dispozitivul său, acesta ar trebui să configureze setările browserului în mod corespunzător în acest scop sau să șteargă cookie-urile salvate din memoria browserului de fiecare dată după ce a utilizat Site-ul web. Trebuie avut în vedere faptul că utilizarea restricțiilor privind salvarea cookie-urilor poate face dificilă sau imposibilă utilizarea Site-ului web.

7.3. Pentru a fi de acord cu stocarea cookie-urilor, trebuie exprimat consimțământul prezentat în partea de jos a paginii.

7.4. Ca parte a Site-ului web, sunt colectate informații despre geolocalizare, adică Operatorul verifică din ce locație (continent, țară, județ și localitate) Utilizatorul plasează o comandă.

COOKIE-URI DE SERVICE

7.5. Operatorul folosește așa-numitele cookie-uri de service pentru a oferi Utilizatorului servicii furnizate electronic și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii. Prin urmare, Operatorul și alte entități care îi furnizează servicii analitice și statistice utilizează cookie-uri stocând informații sau accesând informații deja stocate în dispozitivul final de telecomunicații al Utilizatorului (computer, telefon, tabletă etc.). Cookie-urile utilizate în acest scop includ:

7.5.1. cookie-uri cu date introduse de Utilizator (identificator de sesiune) pe durata sesiunii (în engleză user input cookies);

7.5.2. cookie-uri de autentificare utilizate pentru servicii care necesită autentificare pe durata sesiunii (în engleză authentication cookies);

7.5.3. cookie-uri utilizate pentru a asigura securitatea, de exemplu, utilizate pentru a detecta frauda în domeniul autentificării (în engleză user centric security cookies);

7.5.4. cookie-uri de sesiune ale playerelor multimedia (de ex. cookie-uri flash player), pe durata sesiunii (în engleză multimedia player session cookies);

7.5.5. cookie-uri persistente utilizate pentru a personaliza interfața Utilizatorului pe durata sesiunii sau puțin mai mult (în engleză user interface customization cookies),

7.5.6. cookie-uri utilizate pentru a monitoriza traficul pe site, adică analize de date, inclusiv cookie-uri Google Analytics (acestea sunt fișiere utilizate de compania Google pentru a analiza modul în care Utilizatorul utilizează Site-ul web, pentru a crea statistici și rapoarte privind funcționarea Site-ului web) Google nu folosește datele colectate pentru a identifica Utilizatorul și nu combină aceste informații pentru a permite identificarea. Informații detaliate despre domeniul de aplicare și principiile colectării datelor în legătură cu acest serviciu pot fi găsite la: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ro.

 

COOKIE-URI DE „MARKETING”

7.6. Operatorul și partenerii săi de încredere folosesc, de asemenea, cookie-uri în scopuri de marketing, inclusiv în legătură cu direcționarea către Utilizatori a publicității comportamentale. În acest scop, Operatorul și partenerii săi de încredere stochează informații sau obțin acces la informațiile deja stocate în dispozitivul final de telecomunicații al Utilizatorului (computer, telefon, tabletă etc.). Utilizarea cookie-urilor și a datelor cu caracter personal colectate prin intermediul acestora în scopuri de marketing, în special în domeniul promovării serviciilor și bunurilor unor terți, necesită consimțământul Utilizatorului. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 1. PERIOADA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Perioada de prelucrare a datelor de către Operator depinde de tipul serviciului furnizat și de scopul prelucrării. De regulă, datele sunt prelucrate pe durata serviciului sau procesării comenzii, până la:

8.1.1. terminarea executării contractului,

8.1.2. retragerea consimțământului dat atunci când baza legală pentru prelucrarea datelor este consimțământul Utilizatorului sau

8.1.3. raportarea unei obiecții eficiente la prelucrarea datelor în cazurile în care baza legală pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al Operatorului.

8.2. Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită de fiecare dată dacă prelucrarea este necesară pentru a stabili și susține orice pretenții sau apărare împotriva acestora și, după acest timp, numai dacă și în măsura în care aceasta va fi cerută de lege. După sfârșitul perioadei de procesare, datele sunt șterse sau anonimizate iremediabil.

 1. DREPTURILE UTILIZATORULUI

9.1. Utilizatorul are dreptul de a: accesa datele și de a solicita rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, dreptul de a transfera date și dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor, precum și dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal.

9.2. În măsura în care datele Utilizatorului sunt prelucrate pe baza consimțământului, acestea pot fi retrase oricând contactând Operatorul sau utilizând funcționalitățile puse la dispoziție pe Site, inclusiv adresa de e-mail: [email protected] sau numărul de telefon +40312295380

9.3. Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing, dacă prelucrarea are loc în legătură cu interesul legitim al Operatorului și - din motive legate de situația specifică a Utilizatorului - în alte cazuri în care baza pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al Operatorului (de exemplu, în legătură cu implementarea scopurilor analitice și statistice).

9.4 Utilizatorul are dreptul în orice moment de a se opune prelucrării datelor în scopuri legate de sondajul de satisfacție, în special de a se opune trimiterii comunicării prin e-mail cu o cerere de completare a sondajului de satisfacție, fără a fi nevoie de a justifica o astfel de obiecție.

 1. DESTINATARI DE DATE

10.1. În legătură cu furnizarea de servicii, datele cu caracter personal vor fi dezvăluite entităților externe, inclusiv în special furnizorilor responsabili de funcționarea sistemelor IT, entităților care operează Centrul de asistență pentru clienți, entităților precum bănci și operatori de plăți, entităților care furnizează servicii de contabilitate, curierilor (în legătură cu implementarea comenzii), agențiilor de marketing (în domeniul serviciilor de marketing) și entităților legate de Operator, inclusiv companiilor din grupul său de capital.

10.2. Dacă se obține consimțământul Utilizatorului, datele sale pot fi puse la dispoziția altor entități în scopuri proprii, inclusiv în scopuri de marketing.

10.3. Operatorul își rezervă dreptul de a divulga informațiile selectate despre Utilizator autorităților competente sau terților care depun o cerere pentru astfel de informații, pe baza unui temei juridic adecvat și în conformitate cu legislația aplicabilă.

 1. TRANSFERUL DE DATE ÎN AFARA SEE

11.1. Nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) diferă de cel prevăzut de legislația europeană. Din acest motiv, Operatorul transferă datele cu caracter personal în afara SEE numai atunci când este necesar și cu un nivel adecvat de protecție, în principal prin:

11.1.1. cooperarea cu entitățile care prelucrează date cu caracter personal în țări pentru care a fost emisă o decizie relevantă a Comisiei Europene;

11.1.2. utilizarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană;

11.1.3. aplicarea regulilor corporative obligatorii aprobate de autoritatea de supraveghere competentă;

11.2. Operatorul informează întotdeauna despre intenția de a transfera date cu caracter personal în afara SEE în etapa de colectare a acestora.

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Operatorul asigură securitatea datelor cu caracter personal datorită măsurilor tehnice și organizatorice adecvate care vizează prevenirea prelucrării ilegale a datelor și a pierderii, distrugerii și deteriorării lor accidentale. În plus, Operatorul are grijă deosebită ca informațiile personale să fie:

12.1.1. corecte și procesate legal,

12.1.2. obținute numai în scopuri specifice și să nu fie prelucrate ulterior într-o manieră inconsistentă cu aceste scopuri

12.1.3. adecvate, relevante și nu redundante în raport cu scopurile prelucrării lor,

12.1.4. actualizate și,exacte

12.1.5.să nu fie păstrate mai mult decât este necesar,

12.1.6. depozitate în condiții siguranță,

12.1.7. să nu fie  transferate într-o țară din afara Spațiului Economic European fără o protecție adecvată.

12.2. Pentru a securiza mai bine contul Utilizatorului, se recomandă:

12.2.1. folosirea unei parole complexe care asigură accesul la cont care face imposibilă ghicirea de către terți. O astfel de parolă trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, litere mari și mici, cifre și caractere speciale.

12.2.2. păstrarea secretului de conectare și parolă la contul Clientului, inclusiv, în special, nu transferul de date (autentificare, parolă) către terți

12.2.3. deconectarea de pe site după fiecare sesiune finalizată (achiziții finalizate, adăugarea de mesaje pe forum etc.). Simpla oprire a ferestrei browserului nu echivalează cu deconectarea de pe site-ul empikfoto.ro. Deconectarea de pe site-ul empikfoto.ro va avea loc după ce faceți clic pe butonul „Deconectare”, care se află în colțul din dreapta sus al paginii

12.2.4. utilizarea programelor antivirus, inclusiv scanarea periodică a virusului pe discuri

12.2.5. utilizarea Site-ului web numai prin intermediul computerelor de încredere pe care a fost instalat doar software dovedit. Utilizarea computerelor altor persoane creează un risc de interceptare a datelor de conectare, a parolei sau a altor date furnizate de Utilizator atunci când folosește contul.

12.2.6. dacă Utilizatorul folosește Site-ul web prin intermediul unui computer străin, de exemplu într-un internet cafe, nu ar trebui să-și amintească datele de pe computer și să șteargă istoricul paginilor vizualizate.

12.3. Operatorul efectuează o analiză a riscurilor în mod continuu pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate de acesta într-un mod sigur - asigurându-se, mai presus de toate, că numai persoanele autorizate au acces la date și numai în măsura în care acestea sunt necesare din cauza sarcinilor pe care le îndeplinesc. Operatorul se asigură că toate operațiunile privind datele cu caracter personal sunt înregistrate și efectuate numai de către angajați autorizați și asociați.

12.4. Operatorul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că subcontractanții săi și alte entități cooperante garantează aplicarea măsurilor de securitate adecvate în fiecare caz atunci când procesează date cu caracter personal în numele Operatorului

 1. DATELE DE CONTACT

13.1. Contactul cu Operatorul este posibil prin adresa de e-mail [email protected] sau adresa de corespondență:

Empik Foto Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Varșovia,

13.2. Operatorul a numit un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat prin e-mail [email protected] în orice problemă referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

14.1. Politica este verificată permanent și actualizată, dacă este necesar.